Colaborador del Col.legi de Publicitaris i relacions públiques de Catalunya